Falco Travel

Czy osoba podróżująca busem podlega ubezpieczeniu?

Podróżowanie, niezależnie od tego, czy odbywa się pojazdami prywatnymi, czy środkami komunikacji publicznej, zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Sytuacja na drodze zmienia się dynamicznie, przy czym dodatkowym zagrożeniem mogą być czynniki pogodowe i roztargnienie innych uczestników ruchu. Nic więc dziwnego, że każdego dnia dochodzi do zdarzeń losowych, w wyniku których wiele osób ulega mniej lub bardziej poważnym obrażeniom. Oczywiście nie oznacza to, że nie powinniśmy się przemieszczać! Warto jednak dowiedzieć się, czy podczas podróżowania busem przysługuje nam ubezpieczenie. Jeśli tak, to co możemy zrobić, gdy dojdzie do wypadku? Jak dochodzić swoich praw? Dowiesz się tego z naszego artykułu!  

Podstawa prawna

Okazuje się, że firma świadcząca usługi przewozowe, przyjmuje na siebie pewną odpowiedzialność. Wynika ona z art. 435 Kodeksu Cywilnego, który wskazuje, że: "Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności." W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwo, do którego należy bus biorący udział w wypadku, ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody, w tym obrażenia, których doznali pasażerowie, a także wszelkie straty materialne. Co ważne, w Kodeksie wymieniono także pewne wyjątki (wyłączna wina osoby poszkodowanej, działanie siły wyższej, a także działanie osoby trzeciej), które sprawiają, że usługodawca nie jest odpowiedzialny za zdarzenie.  

Czy pasażer podlega ubezpieczeniu?

Wspomnienia wyżej odpowiedzialność określana jest niekiedy jako "odpowiedzialność w transporcie płatnym". Rozpoczyna się ona z chwilą, gdy pasażer wchodzi na pokład busa i zakupuje bilet na wyznaczoną trasę. W tym momencie zarówno odpowiedzialność kierowcy, jak i całej firmy transportowej rozszerza się i w razie wypadku ponoszona jest na zasadzie winy. Wyjątkiem jest, jak już wspomnieliśmy, sytuacja kiedy kierowca wykaże, że to inny uczestnik ruchu drogowego jest sprawcą zdarzenia. Jeśli tak rzeczywiście jest, poszkodowane osoby mogą dochodzić swoich praw jednak nie u samego przewoźnika, ale u osoby określonej jako właściwy sprawca wypadku. Oznacza to, że rekompensaty pieniężnej dochodzi się w zakładzie ubezpieczeń, u którego sprawca wykupił polisę OC. 

Warto przy tym pamiętać, że wszelkie roszczenia związane z zaistniałym wypadkiem przedawniają się po upływie trzech lat od dnia zdarzenia. Jeśli jednak zgłosimy szkodę, termin ten zostaje zmieniony i zaczyna biec od momentu doręczenia ostatniej decyzji dotyczącej zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania. 

Co musimy zrobić?

Uczestnik wypadku, który chce dochodzić swoich praw, musi złożyć odpowiedni wniosek. Bardzo ważne jest też stworzenie rzetelnego opisu określającego, jakie zdarzenie miało miejsce, a także, jak zaistniała sytuacja wpłynęła na nasze zdrowie - zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Do dokumentacji powinniśmy dołączyć wszelkie diagnozy, opisy medyczne, wyniki badań, które potwierdzają nasze słowa. Bardzo ważne jest też, by bezpośrednio po zdarzeniu udać się do najbliższego oddziału ratunkowego w celu fachowej oceny wpływu wypadku na naszą kondycję. 

W wyniku poniesionych obrażeń możemy domagać się odszkodowania i rekompensaty. Obejmuje ona m.in.:

  • refundację poniesionych kosztów leczenia,
  • refundację wizyt lekarskich,
  • refundację zakupu leków i innych środków,
  • refundację poniesionych wydatków na rehabilitacje i zabiegi,
  • zwrot kosztów dojazdów,
  • zwrot kosztów związanych z koniecznością dostosowania miejsca zamieszkania do naszych potrzeb,
  • odszkodowanie za zniszczoną lub uszkodzoną odzież, przewożony bagaż lub inne przedmioty.

Dodatkowo jeśli w wyniku doznanych obrażeń pasażer stanie się czasowo niezdolny do pracy to może dochodzić refundacji utraconego wynagrodzenia. Z kolei jeśli dana osoba stała się całkowicie niezdolna do wykonywania czynności zarobkowych to może się ubiegać o przyznanie renty od ubezpieczyciela sprawcy.

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem